Är du en häxa?

1: Fascineras du av årstidernas skiftningar?

2: Upplever du naturen som ett kommunikativt levande väsen?

3: Har du alltid känt dig annorlunda eller lite utanför?

4: Dras du till litteratur om magi, naturreligioner, häxor, ritualer eller ceremonier?

5: Påverkas du lätt av vad andra tycker?

6: Har du svårt att lyssna inåt?

7: Upplever du dig som en häxa?

8: Har du kunskap om örter?

9: Utför du någon form av spådom?

10: Är du intresserad av magi, magiska system eller attraktionslagen?

11: Finns det magiska förmågor i din släkt?

12: Upplever du naturen som en kraftplats?

13: Tror du att det går att skapa förändring genom att manipulera energier?

14: Upplever du att det finns en andlig vägledning i ditt liv?

15: Har du hört talas om Trefaldighetslagen?

16: Har du någon gång skapat ett eget altare?

17: Har du känt på dig saker som sen stämmer?

18: Upplever du att det finns en ytterligare verklighet i den värld vi lever i?

19: Har du svårt att lyssna på din intuition?

20: Känner du lätt av sinnesstämningen i ett rum med folk?

21: Har du ett rikt fantasiliv?

22: Anser du att vara en drömmare är något negativt?

23: Upplever du att du är en del av något större?

24: Vill du hellre får svar angående din andliga väg av andra än att du söker själv?

25: Tror du på magi?

26: Har du någon gång kommit i kontakt med andra medvetandeplan?

27: Vet du hur man använder sig av de olika månfaserna när man gör en ritual?

28: Vet du vilka de fyra olika månfaserna är?

29: Vet du vad en solitärhäxa är?

30: Tror du att en häxa och wiccan alltid är samma sak?

31: Har du skapat en egen "The Book Of Shadow" (skuggornas bok)?

32: Vet du vad en initiering är?

33: Vet du vilka de fyra elementen är?

34: Kan enbart kvinnor vara häxor?

35: Är "Theban alphabet" ett häxalfabete?

36: Känner du en stark dragning till Moder Jord?

37: Håller sig en eklektisk häxa till förutbestämda regler?

38: Behöver du egentid för reflektion och kontemplation (djup begrundan)?

39: Riktar du dig ofta mot universum och/eller moder jord i tanken?

40: Du upplever att du får vägledning via tecken, symboler eller drömmar?